• نصب فایل فلش ترجیحا به صورت setup و فونیکس
  • کلیک برروی گزینه phoenix ini
  • انتخاب فایل ها مورد نیاز
  • کلیک برروی گزینه فلش
  • نگه داشتن کلید ولوم بالا و اتصال کابل (چند ثانیه نگه داشته شود)
  • برای گوشی های 700 , 701 نیازی به گرفتن ولوم بالا نیست و خودبه خود کانکت می شود